Ryzyko inwestycyjne

26 listopada 2015, w kategorii Inwestycje
Bookmark and Share

Ryzyko inwestycyjne Pojęcie ryzyka inwestycyjnego powinien znać i rozumieć każdy kto zamierza zając się inwestowaniem. Ryzyko bowiem w tym przypadku jest czasem bardzo duże, w zależności od wybranej formy inwestycji. Ryzyko inwestycyjne nie jest pojęciem które nie ma poparcia w faktach, bowiem zazwyczaj bez większego problemu można je bardzo dokładnie wyliczyć. Pokazuje ono, jaka jest szansa na uzyskanie zysku a jaki procent szans na to, że zainwestowane pieniądze nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Niezwykle wysoki stopień ryzyka mają inwestycje na giełdzie oraz takie jak na przykład fundusze inwestycyjne. Powodem tego są czasem bardzo szybkie i dość wysokie zwyżki i zniżki kursów akcji. Dlatego też często można usłyszeć, że inwestowanie w taki właśnie sposób niestety nie jest dla każdego, właśnie ze względu na duże ryzyko. Trzeba bowiem bardzo dobrze znać giełdę i prawa jakimi się ona rządzi, aby móc w miarę bezpiecznie się na niej poruszać. Najmniejszym ryzykiem obarczone jest inwestowanie w takie formy jak na przykład lokaty bankowe. Jednakże zazwyczaj w ślad za wyższym ryzykiem idą znacznie wyższe zyski jakie można osiągnąć. W przypadku lokat zysk jest pewny, jednak jego wysokość nie jest powalająca, dlatego też nie każdy uważa je za satysfakcjonujący sposób inwestowania. Na pewno jednak jest to idealne sposób dla tych którzy w tej kwestii zaczynają stawia pierwsze kroki, gdyż dzięki temu mogą oni dość szybko poznać tajniki dobrego i skutecznego inwestowania.

Bookmark and Share

Kilka słów odnośnie funduszy inwestycyjne, które warto wybrać. Fundusze o stałym dochodzie, czyli głównie obligacje i papiery dłużne stanowią one jedynie umiarkowane zyski, ale zapewniają bezpieczeństwo kapitału. Dynamiczne fundusze obligacyjne inwestują wyłącznie w instrumenty o stałym dochodzie. Zarządzający funduszem aktywnie zarządza czas trwania tych funduszy, w oparciu o jego przewidywane stopy procentowe. Ta elastyczność pomaga chronić inwestora od zmienności rynku. Fundusze rynku pieniężnego Fundusze te inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Celem tych środków jest zachowanie kapitału i dochodów. Nie są takie same w porównaniu do innych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jednakże, można na nich zarobić około dwa razy więcej, niż na rachunku bankowym, który oferuje systematyczne oszczędzanie. Ponadto, nie ma zagrożenia oraz nie będziesz musiał się martwić o utratę kwoty głównej. Mają one także wysoką płynność. W sumie, takie fundusze są idealne dla ostrożnego inwestora. Fundusze zrównoważone mają łączny cel polegający na zapewnieniu bieżącego źródła dochodów, jak i wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej. Fundusze takie inwestują na ogół około 40% w stałym dochodzie, a 60% w akcje. Ta dodatkowa dywersyfikacja pomaga rozłożyć ryzyko. Oczywiście istnieje możliwość ubezpieczenia każdej takiej operacji czy inwestycji, czym zajmują się firmy ubezpieczeniowe.