Bookmark and Share

Kilka słów odnośnie funduszy inwestycyjne, które warto wybrać. Fundusze o stałym dochodzie, czyli głównie obligacje i papiery dłużne stanowią one jedynie umiarkowane zyski, ale zapewniają bezpieczeństwo kapitału. Dynamiczne fundusze obligacyjne inwestują wyłącznie w instrumenty o stałym dochodzie. Zarządzający funduszem aktywnie zarządza czas trwania tych funduszy, w oparciu o jego przewidywane stopy procentowe. Ta elastyczność pomaga chronić inwestora od zmienności rynku. Fundusze rynku pieniężnego Fundusze te inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Celem tych środków jest zachowanie kapitału i dochodów. Nie są takie same w porównaniu do innych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jednakże, można na nich zarobić około dwa razy więcej, niż na rachunku bankowym, który oferuje systematyczne oszczędzanie. Ponadto, nie ma zagrożenia oraz nie będziesz musiał się martwić o utratę kwoty głównej. Mają one także wysoką płynność. W sumie, takie fundusze są idealne dla ostrożnego inwestora. Fundusze zrównoważone mają łączny cel polegający na zapewnieniu bieżącego źródła dochodów, jak i wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej. Fundusze takie inwestują na ogół około 40% w stałym dochodzie, a 60% w akcje. Ta dodatkowa dywersyfikacja pomaga rozłożyć ryzyko. Oczywiście istnieje możliwość ubezpieczenia każdej takiej operacji czy inwestycji, czym zajmują się firmy ubezpieczeniowe.