Bookmark and Share

Jeśli chcesz zainwestować po raz pierwszy, koniecznie przeczytaj poniższe porady inwestycyjne. Podstawowe zasady pierwszej inwestycji są następujące: Co to jest preferowany okres dla twej inwestycji? Musisz mieć plan odnoszący się do długości czasu, w jakiej chcesz inwestować, zazwyczaj okres rozsądnego wzrostu minimalnego wynosi 5 lat, ale im dłuższy termin, tym lepsze szanse na osiągnięcie zysku ponad inflację. Poznaj swój profil ryzyka (ATR) i jakie są wygodne metody inwestowania. Istnieje wiele narzędzi, które pomogą Ci ocenić swoje nastawienie do profilu ryzyka i można znaleźć wiele kwestionariuszy internetowych na ten temat, a nawet jedną z pierwszych rzeczy, którą Ci wskaże doradca finansowy jest ustanowienia ATR klienta. Ile kapitału z inwestycji można utracić w krótkim okresie? Zawsze należy mieć jasne wyobrażenie o tym, jak wiele z inwestycji można utracić w perspektywie krótko- lub średnioterminowej, w ten sposób można rozprzestrzeniać swoje pieniądze w zależności od poziomu ryzyka, jakie jesteś gotów podjąć. Jaki jest Twój ogólny cel, czyli planowany wzrost lub dochód? W pierwszych latach wielu młodych klientów może chcieć osiągnąć wysoki wzrost lub wzrost powyżej inflacji, aby budować swoje bogactwo. Podczas gdy inni starsi klienci lub na emeryturze, mogą chcieć skorzystać z opcji dochodów wiążące się z dodatkowymi korzyściami wynikającymi z oszczędności podatkowych.