Bookmark and Share

Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzajach funduszy inwestycyjnych Wprowadzenie do tematyki funduszy inwestycyjnych. Jeśli jesteś inwestorem, który chce podjąć po raz pierwszy jakieś działania inwestycyjne lub po prostu chcesz, żeby Twój portfel był profesjonalnie zarządzany, to należy zdecydować się na fundusze inwestycyjne. Pozwalają one połączyć twoje pieniądze ze zróżnicowanym wyborem papierów wartościowych. Fundusze inwestycyjne mogą dostarczyć wiedzy, dywersyfikacji, płynność i zdolność do zarządzania inflacją. Istnieje szeroki wybór dostępnych funduszy. Jednakże, można podzielić je trzy główne kategorie: Fundusze akcyjne. Fundusze te inwestują w akcje różnych branż i mogą skupić się na konkretnym sektorze przemysłowym. Celem tych środków jest wzrost kapitału długoterminowego. W efekcie, w ramach takich programów, możesz stać się właścicielem części każdej firmy. Fundusze te przynoszą duże ryzyko ze względu na zmienność rynku akcji, ale mogą także oferować wielki wzrost w czasie. Fundusze o stałym dochodzie. Fundusze te inwestują w papiery wartościowe, takie jak obligacje. Celem tych środków jest zapewnienie inwestorowi przychodów, stabilnych dochodów. Obligacje mogą być traktowane jako pożyczki, w których inwestorem jest kredytodawca i organizacja jest dłużnikiem. Można inwestować w fundusze papierów rządowych, gdyż są tym samym bezpieczniejsze niż obligacje. Fundusze o stałym dochodzie są mniej zmienne niż fundusze akcyjne i charakteryzują się niższym poziomem ryzyka.