Bookmark and Share

Inwestowanie w akcje i obligacje korporacyjne – korzystne rozwiązanie dla firm Każda firma, która chce się rozwijać potrzebuje do tego pieniędzy. Firmy zaciągają kredyty albo decydują się na emisję papierów wartościowych. Firmy w poszukiwaniu środków finansowych na inwestycje decydują się na wyemitowanie papierów wartościowych – akcje i obligacje korporacyjne. Osoby, które kupują akcje stają się współwłaścicielami firmy, nie ma jednak udziału w zyskach. W przypadku gdy firma osiągnie niskie przychody to notowania firmy spadają a inwestor w takiej sytuacji ponosi straty. Kupując obligacje korporacyjne ponosi się mniejsze ryzyko. Zarabia się zarówno na odsetkach lub dyskoncie, na zysku kapitału, który stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedaży i kupna obligacji lub na różnicy pomiędzy ceną wykupu a wartością nominalną. Zysk można tez mieć z reinwestowania odsetek. Istnieje również ryzyko stopy procentowej. W przypadku gdy można się spodziewać wzrostu stóp procentowych dobrze inwestować w obligacje o zmiennym oprocentowaniu z krótkim terminem do wykupu. W sytuacji gdy stopy procentowe opadają to korzystnie jest inwestować w obligacje o stałym oprocentowaniu ale z długim terminem do wykupu. Wprowadzeniem papierów wartościowych na rynek zajmuje się dom maklerski. Sporządzają prospekty, memoranda informacyjne.

Bookmark and Share

Co to jest giełda i jak funkcjonuje Poznaj podstawowe wiadomości na temat Giełdy Papierów Wartościowych. Giełda Papierów Wartościowych. Giełda lub w skrócie GPW, to miejsce gdzie maklerzy lub zwyczajni gracze mogą kupować i sprzedawać akcje spółek. Firmy chcą, aby ich akcje były notowane na giełdzie. Duża firma ma zwykle swoje akcje notowane na giełdach w wielu miejscach na całym świecie. Akcje są małą częścią firmy, gdy ktoś kupuje akcje spółki oznacza to, że nabywca posiada kawałek danej firmy. Cena akcji ustalana jest w oparciu o wiele różnych rzeczy. Najważniejsze, że na cenę akcji ma wpływ bilans popytu i podaży. Daje nam znać, jeśli wielu przedsiębiorców chce kupić akcje, to cena ich udziałów idzie wysoko w górę, a jeśli jest więcej sprzedających, to cena tych akcji idzie w dół. Funkcje giełdy: Wycena papierów wartościowych: giełda stanowi platformę, do tego aby uzyskać wartości papierów wartościowych na podstawie czynników popytu i podaży. Papiery wartościowe wyceniane są wyżej, ponieważ istnieje większe zapotrzebowanie, poprzez ten sposób cena papierów wartościowych jest określona. Większy popyt zwiększa wartość papierów wartościowych. Inwestorzy mogą poznać wartość swoich inwestycji, a tym samym; wycena papierów wartościowych jest bardzo przydatna. Bezpieczeństwo transakcji: Każda giełda jest to zorganizowany rynek i ma swe własne prawo. Każdy członek musi przestrzegać zasad podobnie, jak firmy mają również przestrzegać surowych zasad i przepisów.